Vatrogasna zajednica Općine Orle je najviši oblik organiziranosti vatrogastva u općini Orle, strukovna je i humanitarna organizacija dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi u općini Orle, koji svoju djelatnost obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva pravilima utvrđenim Statutom.

Zajednica je udruga od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zajednica je neprofitna pravna osoba.

Temeljna zadaća Zajednice je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena zakonima i propisima koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

Članice i članovi Zajednice rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost i ostvaruju ciljevi i zadaci Zajednice.

Zajednica na dobrovoljnoj osnovi provodi vatrogasnu djelatnosti, te promiče, razvija i unapređuje zaštitu od požara i vatrogastvo.

VZO-Orle osnovana je 28.4.2001. te od tada neprekidno radi i djeluje na području Opine Orle-Zagrebačke županije  a, u samu zajednicu udruženo je šest DVD-a: Suša,Ruča,Veleševec,Vrbovo,Drnek i Bukevje.

U VZO-Orle djeluje jedna središnja postrojba -DVD Veleševec dok ostala društva DVD Suša,DVD Ruča,DVD Vrbovo,DVD Drnek i DVD Bukevje djeluju kao ostale postrojbe.